ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೊಲಾಬೋರೇಟಿವ್‌ ರಿಸರ್ಚ್‌ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್‌ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಿ ಬುನಾದಿಗೊಳಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಡೆಟಾ ಎಂಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ 01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಐಸಿಎಂಓಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಸಿಎಂಓಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ

ಮಿಂಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಗಾರಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಕರಣದ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸಕೋಪಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬೈಲಾ, ಎಂಓಎ ಮತ್ತು ಸಿ&ಆರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಎ ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ

ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್

ಬೈಲಾ

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಆರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ವಿತ್ ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೆಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಯೂರೀನ್ ಅನಾಲೈಜ಼ರ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮರುಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪ್ಪೋರ್ಟ್-III ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಹಾಜರಾತಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಗೊಳಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಿ&ಆರ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಸಿ ಅಂಡ್‌ ಆರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬಾದಿತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಿನ ದಿನಾಂಕವಾರು ವಿವರ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪಿಜಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಐ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂವೈವಿಸA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವರ್ಷವಾರು ಶುಲ್ಕ ಕ್ರಮ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕರಡು ಸಿ & ಆರ್ ಮತ್ತು ಬೈಲಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080